Вредните емисии в допустими граници
Вредните емисии в допустими граници / netinfo
Няма превишения на стойностите на замърсители във въздуха-съобщават от РИОСВ Бургас. Измерените днес концентрации на серен диоксид и други вредни емисии в атмосферния въздух са в нормите.

На 8 януари между 14.00 и 16.00 часа автоматичните станции в „Долно Eзерово”, „Меден рудник” и “Opsis” са регистрирали две превишения над максимално еднократната концентрация на серен диоксид, без да бъде достигнат алармения праг за информиране на населението. Ситуацията се е нормализирала след 16.00 часа.

Според експерти превишения на серен диоксид са вероятни и в следващите дни в зависимост от метеорологичните условия и наслагването на комплексни фактори – промишлен и битов сектор. ТЕЦ на „Лукойл Нефтохим”, „Кроношпан”, „Хемусмарк”, „Победа” и други производства са преминали към използване на течно гориво, в същото време се увеличава използването на твърдо гориво в битовия сектор. На всички са дадени предписания са използване на горива с ниско съдържание на сяра.

Експертите извършват непрекъснато наблюдение на качеството на атмосферния въздух.