/ iStock/Getty Images
Биомедицински екофризер за съхранение на замразена кръвна плазма, пристигна в УМБАЛ-Бургас.

Той вече е инсталиран и зареден с първите количества реконвалесцентна и прясно замразена плазма.

Екофризерът е японско проиводство, с обем от 479 литра, поддържа температура -40 градуса. В него се съхранява кръвната плазма от дарители.

Плазмата се произвежда в Кръвния център в Стара Загора и се изпраща в Бургас няколко пъти седмично. Добрата техника за съхранението й спестява време за транспорт и позволява бързо да бъде прелята на нуждаещи се.

Средствата за фризера отпусна Общинският съвет по искане на кмета Димитър Николов.
 
 
БТА