Старт на проверки за отстрел на защитени птици
Старт на проверки за отстрел на защитени птици / снимка, burgasnews

В последните дни от ловния сезон в района на Бургас се правят засилени проверки за отстрел на защитени видове водоплаващи птици, както и за лов в защитените територии. Представители на няколко институции и неправителствени организации проверяват за отстреляни защитени видове като червеногушата гъска и малката белочела гъска. Проверява се и за спазването на режима на защитените територии.
Четири акта са съставени от експерти на РИОСВ-Бургас за лов на птици в защитени територии. Нарушенията са установени в района на защитена местност „Бургаски солници" при проверка, организирана от РИОСВ - Бургас, РДГ-Бургас, и Българска фондация „Биоразнообразие" /БФБ/. Инициативата е на Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ като част от съвместната дейност по контрол спазването на Закона за лова и опазване на дивеча и на Закона за опазване на биологичното разнообразие във важни за опазването на зимуващите гъски зони, каквито са „Атанасовско езеро", „Бургаско езеро" и „Мандра - Пода".
Констатирано е и използване на електрическо звуковъзпроизвеждащо устройство за примамка в близост до езеро Вая, за което е съставен констативен протокол от експертите на РДГ Бургас.