Шест хищника отстреляни по време на хайките
Шест хищника отстреляни по време на хайките / netinfo
Три чакала, една лисица и два глигана са отстреляни по време на ловните хайки за хищници в поддържан резерват „Атанасовско езеро” и защитена местност „Вая” –информират от РИОСВ. Хайките се проведоха през три уикенда от 6 декември до 11 януари. Ловът беше организиран от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас с участието на Сдружението на ловците и риболовците “Лебед” и Регионалната Дирекция по горите – Бургас. Мерките бяха предприети поради констатираната завишена численост и голяма концентрация на хищници в защитените територии в района. Намаляването на броя им е с цел да се ограничи безпокойството на гнездящите видове птици в езерата още преди началото на гнездовия период. По време на хайките миналата година бяха остстреляни шест, а през 2007 г. – 11 хищници.