/ Районен съд-Бургас
Съдия Георги Иванов е новият изпълняващ функциите на административен ръководител - председател на Районния съд в Бургас. На заседание днес, Висшият съдебен съвет освободи от длъжност съдия Яна Колева, след нейна молба за оставка до върховния съдебен орган.

Съдия Георги Иванов е завършил „Право“ в Софийски университет „Свети Климент Охридски“ през 2003 година. Две години по-късно е започнал работа като младши съдия в Окръжния съд, а през 2007 година е станал съдия в Районния съд.

Той има 14 години юридически стаж.