/ Снимка: Община Бургас
Правителството преобразува от публична държавна в частна държавна собственост втория етаж на Магазия 1 в Пристанище Бургас, който е с площ 1 065 квадратни метра.
 
Филиалът на НХА пуска магистърска програма

Именно това място ще се превърне във филиал на Националната художествена академия, който ще приеме студенти и заработи в началото на тази есен. Предстои оформяне на документите.