Пазят резерватите от пожари
Пазят резерватите от пожари / http://bg.wikipedia.org

Мерки за опазване на резерватите в бургаски регион от пожари е предвидила Регионалната инспекция по околна среда и води. Пожароопасния сезон за защитените места-“Ропотамо”, „Вельов вир”, „Силкосия”, „Тисовица, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока” и „Атанасовско езеро”е от началото на април до края на октомври. Във връзка с това е изготвена схема за оповестяване на Областна Дирекция „Противопожарна безопасност”, Гражданска защита, както и другите отговорни институции за съвместни действия в случай на пожар в защитена територия. С писма са информирани кметовете на общини и на малките населени места, на чиято територия се намират резервати, за организиране на групи доброволци за гасене на пожари.

Като превантивна мярка служителите на РИОСВ по охрана на резерватите ще упражняват засилен превантивен контрол и наблюдение, движението на посетители в защитени територии ще се извършва само по утвърдените маршрути и придружавани от охраната на съответния резерват след инструктаж за противопожарна безопасност. По установен график ще се извършва наблюдение на потенциално пожароопасни райони в близост до защитени територии. Ще се следи за палене на стърнища, крайпътни ивици, слогове и други площи в близост до територията на резерватите. Нарушителите ще бъдат санкционирани.