С цел опазване на дюните
Върховният административен съд потвърди решение на Административния съд в Бургас, с което е отхвърлено оспорването на ректора на Регионална инспекция по околната среда и водите в морския град за забрана на строителство на сграда за отдих и курорт в местността "Каваците", съобщиха от съда.

Екоминистърът освободи директорката на РИОСВ-Бургас

Причината е, че в рамките на имота е установено наличие на сиви дюни. Първоинстанционният съд е назначил две експертизи. Едната е изготвена от специалист фитоценолог от Българската академия на науките.

Съгласно представеното и прието от съда обосновано заключение на вещото лице, в границите на процесния имот има частично наличие на неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност - сиви дюни.

Прокуратурата: Има нарушения в защитени зони и в разрешения за строителство на плаж „Смокиня - Север“

В първоинстанционното производство е приета и екологична експертиза, изготвена от Главен експерт по Биологично разнообразие към дирекция Природен парк "Странджа", магистър по екология.

Изводът на вещото лице е, че процесният имот спада към терените, чиито качествени характеристики съответстват на характеристиките на природните местообитания на стабилизираните сиви дюни.

Решението е окончателно. Това е третото административно дело, по което върховните съдии се произнасят в защита на сивите дюни в местността "Каваците". 
БТА