Върховният административен съд остави без разглеждане жалба срещу заповедта на министъра на околната среда и водите, която променя режима на дейностите върху пясъчните дюни на Каваците. Актът на министъра спира всякакви строителни дейности в района, припомнят от ВАС.

Върховните магистрати приемат, че оспорената заповед на министъра на околната среда и водите от 22 юни е подготвителен документ и не подлежи на оспорване. Това е и причината жалбата срещу нея да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено.

Прокуратурата: Има нарушения в защитени зони и в разрешения за строителство на плаж „Смокиня - Север“

Както многократно ВАС е приемал в практиката си, проверката на този подготвителен по своя характер акт ще бъде извършена при оспорването на финализиращия производството нов административен акт, респективно - отказа за издаването му.

Определението подлежи на обжалване през петчленен състав на ВАС.