/ DarikNews.bg, Деян Герговски
Установените от ДНСК констатации, че на територията на плаж „Смокиня - Север“, с част от издадените разрешения от главния архитект на община Созопол, се легитимира извършването на строителство, а не поставянето на преместваеми обекти, са констатирани по разпореждане на Окръжна прокуратура-Бургас по започнала на 12 април проверка, съобщиах от прокуратурата.

Община Созопол предприема правни действия относно казуса с плаж „Смокините -север“

Още тогава прокуратурата в Бургас се е самосезирала. По надзорната проверка бе възложено на конкретните административни органи - полицията, РИОСВ, кмет на община Созопол, гл. архитект на община Созопол, ДНСК-София, РДНК-Бургас, да предприемат контролиращи мерки за спазване на ЗУЧК, ЗБР, ЗООС, ЗЗТ, ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, както и във връзка с нуждата от предотвратяването на нарушения и опазване на обектите за защита, предмет на опазване на защитените територии.

В изпълнение на разпореждането на Окръжна прокуратура-Бургас е установено, че морският плаж „Смокиня - Север“ и „Каваци - Юг“, община Созопол, попадат в границите на защитена територия по смисъла на ЗЗТ - природна забележителност „пясъчни дюни“ в м. „Каваците“, обявена със заповед на председателя на комитета за опазване на природата през 1974 г. 

Община Созопол с отговор към ДНСК за преместваемите обекти на плаж „Смокините -север“

Цялото землище на Созопол, включително и територията на морския плаж, попадат в границите на защитената зона по смисъла на закона. В изпълнение на акта на ОП-Бургас, РИОСВ е установила административно нарушение по Закона за защитените територии (ЗЗТ) на територията на природна забележителност „пясъчни дюни в м. „Каваци“.

Съставен е акт от 1 юни, като Директорът на РИОСВ е издал наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. на дружество, за извършване на дейности в границите на защитената територия, без съгласуване с компетентен орган, изразило се в монтаж на преместваеми обекти.

На същото дружество е наложена още една санкция - отново в размер на 2000 лв., от Директора на РИОСВ, който е издал наказателно постановление, за това че без съгласувателна процедура е започнато изграждане на пясъчна дига в границите на защитена територия, без съгласуване  с компетентен орган, което е и нарушение на ЗУЧК.

ДНСК към ВАП: Издадени са разрешителни за поставяне на преместваеми обекти на плаж „Смокините -север“

В изпълнение на указание на ОП-Бургас, от органите на ОД МВР Бургас е установено  лицето извършило заораването на пясъчната ивица на плаж „Смокиня - Север“, както и техниката послужила за това. ОП Бургас е изискала от Директор ОД МВР Бургас и информация за реализиране на правомощията  по  чл.32 ал.11, вр. чл.30 ал.3 от  ЗУЧК.

В резултат от възложените действия по проверката, РДНСК е уведомила прокуратурата, че при извършени проверки са установени пет нарушения и започнали административни производства за премахване на обекти по реда на чл.57а,  ал.1, ЗУТ, вр.чл.13, ал.6, ЗУЧК на морски плаж „Смокиня - Север“, както и за едно производство по същия ред за морски плаж „Каваци-Юг“.

По същата проверката е установено, че от главния архитект на община Созопол са издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения за спортно-развлекателна дейност и заведения за бързо обслужване на територията на плаж „Смокиня-Север“ - 11 на брой и „Каваци - Юг“ - 14 на брой.

След запознаване с цитираните разрешения, се установява, че същите са с дата 1 юни плаж „Смокиня - Север“ и с дата 14 юни, 15 юни и 31 май за плаж „Каваци-Юг“.

Тези административни актове не са влезли в сила, тъй като липсват доказателства, че главният архитект на Община Созопол е изпълнил задължената си по чл.26 от АПК.

Кметът на Созопол предлага да се забрани издигането на диги по плажовете

Въз основа на констатации по възложената от прокуратурата в Бургас проверка по реда на надзора за законност, са отделени материали и е образувано и досъдебно производство за извършено престъпление по чл.278 В от НК.

С разпореждане от 28 юни прокуратурата е указала на гл. архитект на община Созопол, кмет на община Созопол, Директор ДНСК, Директор РИОСВ Бургас предприемане на съответни конкретни мерки - включително и налагане на принудителни административни мерки за спазване на ЗУЧК, ЗБР, ЗООС, ЗЗТ,  ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, във връзка с нуждата от предотвратяването на нарушения и опазване на обектите за защита, предмет на опазване на защитените територии.

Информация за самосезирането може да откриете ТУК.