Поморие администрация
Поморие администрация / netinfo
Освен портала „Гласът на гражданите“, приемните дни, телефонните номера за запитвания и сигнали, официалната фейсбук страница и кутията за мнения на клиенти, Община Поморие въведе още един подход, чрез който да получава обратна връзка от своите жители. В Центъра за административно обслужване и в сградата на общинска администрация вече са поставени специални устройства с удобен интерфейс, които дават възможност на всеки един гражданин да изрази мнението си за качеството на предоставената му услуга.

Гласуването става лесно и бързо, само с няколко докосвания на екрана. Достатъчно е потребителят да посочи своята степен на удовлетвореност чрез едно от трите графични човечета, както и кабинета или гишето, които е посетил. Осигурено е и място за свободен текст, където гражданите може да вписват по-подробно своите препоръки или причините за поставената оценка. Желателно е при гласуване да се посочват две имена и телефон за обратна връзка, но системата ще приема и анонимни мнения.

Иновативният подход и мониторинга на мненията ще допринесат за по-добрата комуникация с гражданите; косвеното участие на потребителите в процеса по подобряване работата на местната администрация; по-прецизно идентифициране на проблемите и взимане на мерки за тяхното разрешаване. Събраната информация ще се обработва в реално време и ще се визуализира в подходящи за анализ  графики и справки.