/ НХА
С тържествен водосвет Националната художествена академия ще открие днес своя филиал в Бургас и 122- та си учебна година. Това ще стане в 17.00 часа в Магазия 1 на Пристанището. 

В него ще се обучават 40 студенти по специалностите „Живопис", „Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“, „Рекламен дизайн“ и „Арт-терапия". 

Във Филиала в Магазия 1 са изградени ателиета и лекционни зали за студентите и административни помещения. Община Бургас направи преустройството със собствени средства.

В програмата тази вечер е предвидено и тържествено връчване на студентските книжки на първокурсниците от деканите на факултетите професор Светозар Бенчев и доцент Мирослав Богданов.