НАП Бургас връща пари
НАП Бургас връща пари / Веселин Максимов

Над 74 000 лева от надвнесени данъци върна Бургаската териториална дирекция на НАП на 332 бургазлии. Парите са от надвнесен данък върху доходите на физически лица от трудови правоотношения, работещи по граждански договор, свободни професии и други.

За да бъдат прихванати или възстановени недължимо платени суми за данък върху доходите, трябва физическото лице да  подаде годишна данъчна декларация с деклариран надвнесен данък върху доходите, в  териториалната  дирекция по постоянен адрес.

Данъкът се възстановява, когато в декларацията е посочена неговата сума, името на банката, банковия код, номера на банковата сметка, трите имена и ЕГН на титуляра. Към декларацията трябва да са приложени и служебни бележки за авансово удържан данък, актуални за отчетната 2012 година.