/ Областна управа Бургас
Сградата на бившия Профсъюзен дом в центъра на Бургас, която отдавна се руши, ще се върне към живот. Това стана ясно след влязла в сила спогодба за делба на помещенията в сградата. Спорът между Община Бургас, държавата и частни собственици продължи близо 17 години.

Всичко се уталожи преди дни, след дейната намеса на областния управител Вълчо Чолаков, който действа като медиатор. През последните две години той предприе сериозна кампания за разрешаване на спора, организирайки поредица срещи с всяка една от заинтересованите страни.

2
netinfo

Вследствие на тези действия страните стигнаха до единодушно решение. Според него собствеността на Община Бургас възлиза на 55,84 % от сградата, държавата получава 32,68 %, а останалите части се поделят между частни собственици-реститути - между 3,8 и 1,9 %.

3
netinfo

Засега плановете на бургаската областна управа са помещенията да бъдат предоставени за ползване на държавни ведомства. Има няколко варианта: отдел „Закрила на детето“, Административни съд, Държавния архив и Българския червен кръст.

4
netinfo