Над 30 акта за еконарушения през октомври
Над 30 акта за еконарушения през октомври / netinfo

158 обекта са  проверили  експертите от РИОСВ - Бургас през месец октомври. В резултат на установени нарушения са съставени 31 акта. Издадени са 16 наказателни постановления за 46 200 лева, съобщават от екоинспекцията.  

Осем са актовете за нарушения по Закона за чистотата на атмосферния въздух на фирми - собственици на площадки за производство на дървени въглища. Размерът на глобите на всяка от тях е 5 000 лева заради продължаващото изпускане на неорганизирани емисии, въпреки издадените заповеди за спиране на дейността им.

Дванадесет са съставените актове за нарушения на Закона за защитените територии. Проверени са 12 фирми по условията на разрешения за дейности с отпадъци и 18 фирми, пускащи на пазара опаковани стоки, изпълняващи задълженията си чрез организации по оползотворяване или  заплащащи продуктови такси. 

През периода са били инспектирани условията в комплексните разрешителни на "Промет стиил" АД,  гр. Бургас, "Топлофикация - Бургас" ЕАД, гр. Бургас, Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Созопол, Приморско и Царево, гр. Созопол,  "Свинекомплекс Крумово Градище" АД, с. Крумово Градище, общ. Карнобат и  "Свинекомплекс Зимен" АД, с. Зимен, общ. Карнобат. Заради неизпълнение на условия в комплексните разрешителни са съставени актове и са издадени наказателни постановления на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Промет стиил" АД.

Съставен е 1 акт за установено нарушение на Закона за лечебните растения.

Пет са получените сигнали на зеления телефон в РИОСВ. Два от тях са за намерени ранени птици. Съставен е  един акт  за лов на защитени пойни птици. По сигнал  е била  извършена проверк а и издадена е заповед за спиране на инсталация за сортиране и измиване, разположена край р. Факийска в района над с. Габър. От действащи текущи месечни санкции за месец октомври са постъпили 17 794 лева.