нап сграда
нап сграда / БГНЕС
Публичните изпълнители на НАП-Бургас извършиха 44 запора на парични средства на длъжници в хода на засиления контрол по спазване на данъчно-осигурителното законодателство по време на активния летен туристически сезон. На място от касите на търговски обекти бяха иззети повече от 36 хиляди лева. Крайната мярка се прилага, и то нееднократно, към лица, които отказват доброволно да погасяват своите просрочени задължения, а същевременно осъществяват търговска дейност, която акумулира приходи. Това съобщи Христо Узунов, говорител на приходната администрация в Бургас.

Само на един от обектите, намиращ се в Бургас, са иззети над 20 000 лева.

"От тази непопулярна мярка произтича траен дисциплиниращ ефект, който се изразява в това, че задължените лица осъществяват контакт с НАП и предлагат начини за поетапно, разсрочено погасяване на натрупаните задължения", коментира директорът на дирекция "Събиране" в НАП-Бургас Светослав Синков, който апелира към длъжниците да проявяват активност и да търсят приходната агенция за намиране на решения за поетапно погасяване на просрочените задължения.

Същевременно намаляват просрочените задължения на бизнеса в Бургаски регион. За първите седем месеца на годината в териториалната дирекция на НАП в Бургас са внесени 150 милиона лева просрочени данъчни и осигурителни задължения. Това е с близо 18 милиона повече от същия период на миналата година. В края на юли общият фирмен дълг към НАП-Бургас е намалял с 20 милиона лева в сравнение с юли 2021 г., показват данните на приходното ведомство в града. Резултатите са следствие и на проактивния и партньорски подход на приходната администрация към бизнеса и задължените лица, част от който е сключването на споразумения за разсрочено погасяване на задълженията.

"Това е начин и възможност фирмите да могат нормално да продължават дейността си, като не се прекъсва  разплащането към служителите и контрагентите, както и покриването на текущите разходи. Същевременно към бюджета регулярно се превеждат предварително договорените с НАП вноски до окончателното изчистване на натрупаното просрочено задължение", поясни териториалният директор на НАП-Бургас Татяна Кънчева.  

От приходното ведомство в морския град отчитат още и увеличаване на процента на доброволното погасяване на просрочени задължения, който вече надхвърля 80. 
В Портала за продажби на НАП бургаската териториална дирекция е обявила за продажба стотици земеделски имоти, селскостопански сгради, офиси, апартаменти и части от хотелски комплекси, както и моторни превозни средства. Активите са главно на юридически лица, които във времето не са предприели действия за погасяване на своите задължения към бюджета.