Гостуваща изложба представя историята на книгопечатането

/ РИМ-Бургас
Изложбата „Гутенберг и славянският свят“, която ще бъде открита в 16:00 часа на 14 юни в Историческия музей, ще представи на бургаската публика началото на печатното дело в Европа и България.

Тя се състои от илюстративни табла и предмети, в които се проследяват основните моменти от развитието на кирилското книгопечатане от ХV до ХІХ век, с акцент на хронологията на българското книгопечатане.

Представени са фотоси на екземпляри от първите печатни кирилски книги от края на ХV век, венецианските издания на Божидар и Винченцо Вукович и изданията на първия български печатар Яков Крайков от 1566-1571 година.

Показани са кадри на „Абагар“ на Филип Станиславов от 1651 година, „Стематографията“ на Христофор Жефарович от 1741 година и първата новобългарска печатна книга „Кириакодромион“ на Софроний Врачански.

Посетителите ще разгледат фотографии на образците на славянското и българското книгопечатане, които трудно могат да се видят заедно в оригинал в хронологическата последователност на една изложба.

Изложбата "Гутенберг и Славянският свят" ще остане в Историческата експозиция на улица „Лермонтов“ до края на септември.