Еколози спасиха редки сови
Еколози спасиха редки сови / Дарик Бургас

Пет забулени сови са били изпратени днес в Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове (ЦРРРВ) в Стара Загора от експерти от РИОСВ-Бургас. Птиците са намерени във вентилационна инсталация на хотел разположен между гр. Каблешково и Ахелой. Открити са от служител на хотела и са предадени в екоинспецията. 
Птиците са в добро физическо състояние, но 3 от тях са съвсем млади и се нуждаят от помощ. Те ще бъдат пуснати на свобода след възстановяването им в центъра в Стара Загора
Забулената сова е защитен вид от Закона за биологичното разнообразие. Той забранява всички форми на умишлено улавяне или убиване, преследване и обезпокояване, унищожаване и вземане на яйцата им, увреждане на местообитанията им, притежаване, препариране и търговия с тях.