дезинфекция
дезинфекция / Снимка: Община Несебър
Община Несебър извършва дезинфекция и в най-отдалечените и слабо населени места на територията си. С препарати бяха обработени уличните мрежи в селата Паницово, Приселци и Раковсково, съобщиха от местната власт. Дезинфекция предстои и в село Баня .

Обработката е част от мерките, предприети по указание на Общинския щаб за борба срещу разпространението на COVID-19 и се извършват по предварително приет график.
Във всички населени места на третиране подлежат площите публична общинска собственост, като с обработката им е ангажирано Общинско предприятие БКСО.

Предприетите дезинфекционни действия имат постоянен характер до промяна на противоепидемичната обстановка, обявена в страната, уточниха от Община Несебър

Целта е да се осигури максимално защитена среда за жителите на съставните селища на общината. Дезинфекцията на уличните мрежи е част от мерките за защита на населението и осигуряване на общественото здраве в настоящата извънредна ситуация.