Чудо е работи много по-добре от обикновените печки на дърва
Чудо е работи много по-добре от обикновените печки на дърва / Веселин Максимов
„Чудо е!“ се нарича новата печка, разработена от фирмата „Бриз“ АД в Средец. Днес нейната работа беше представена пред жителите на града, а евентуалният интерес към нея би довел до развитие на публично-частното партньорство в Общината. Съществуват европейски оперативни програми, по които могат да бъдат осигурени безплатни образци от нея за гражданите на Средец, обяви кметът Иван Жабов.
 
„Чудо е!“ е наименувана така от своите създатели, тъй като не пуши, както обикновените печки с дърва, гъри дълго, никога не би предизвикала пожар, заради факта, че високата температура се развива в долната й камера и гарантира 100% оползотворяемост на горивото. То е пелети, талаш, подобни материали и всякаква отпадна дървесина, която се намира в изобилие на територията на общината.

о
Веселин Максимов

Ако тя бъде приета и внедрена в домакинствата на Средец, събирането на отпадната дървесина ще помогне и за почистване на държавните гори и освен социален, ефектът ще бъде и екологичен, обясни инженер Жабов. Патентът на този вид печка не е на фирмата от Средец, а канадски. Масово се използва и произвежда именно в северноамериканската страна, но също в Русия и други, където зимата е сериозна.

п
Веселин Максимов