/ община Бургас
Бургаските пенсионери и ветерани вече ще могат да кандидатстват чрез клубовете, в които членуват и за отпускане на средства за образователни курсове по компютърна грамотност, занимания с инструктор, езикови обучения, закупуване на техника, необходима за културната дейност на клуба и за разходи, свързани с опазване на културно-историческото наследство.

Досега пенсионерските клубове имаха възможност да получат финансиране от Община Бургас за ушиване на народни носии на своите състави, транспортни разходи за участия във фестивали и концерти, озвучаване и наем на зали и за хонорари на корепетитори, хореографи и музиканти.

Социалното министерство с нова идея: Връщат пенсионерите в клас

„Разширяването на обхвата и дейностите на общинската програма „Активни пенсионери“ ще позволи на бургаските ветерани и пенсионери да получат повече възможности и избор да кандидатстват за това, от което имат най-голяма необходимост в момента техните клубове и състави. Освен повече свобода, това ще обогати значително културните изяви на възрастните хора, художествената самодейност, която развиват и тяхната активност“, сподели кметът Димитър Николов, по чиято идея стартира програмата.

Право на финансово подпомагане по новите правила има всеки клуб за пенсионери или ветерани, който развива културна дейност и има творчески състав.

Тази година през първата сесия на програмата бяха финансирани културните проекти на 1800 възрастни хора, членуващи в 13 бургаски пенсионерски клубове и сдружения.

Срокът за кандидатстване за втората сесия за тази година по програма „Активни пенсионери“ ще бъде до 31 юли.
 
община Бургас