/ Бургаски Свободен Университет
Утре в 16.00 часа в Бургаския свободен университет ще започне работа обновената компютърна лаборатория с демонстрация на лицензирана среда за програмиране MatLab. 

Ще присъстват представители на бизнеса и на партньорските фирми от практиката на студентите от „Информатика и компютърни науки“, „Електротехника, електроника и автоматика“ и „Комуникационна и компютърна техника“.