/ Дарик Кюстендил
Агенцията по заетостта подготвя началото на три нови, пет подобрени и още седем пакета стандартизирани услуги за безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда, съобщиха от дирекцията в Бургас.
 
295 тона продукти са разпределени по Оперативната програма за храни

Те са „Консултация и менторство след започване на работа”, „Мобилно бюро по труда” и „Семеен трудов консултант” и прилагат индивидуален подход към всеки регистрирано или нерегистриран в трудоспособна възраст.
 
Подобрените са „Ателие за търсене на работа”, „Информиране, консултиране, мотивиране”, „Насочване и подпомагане за включване в професионално обучение и за усвояване на ключови компетентности”, „Стажуване, чиракуване, обучение по време на работа, практика по време на учене”, „Провеждане на трудови борси”, „Ден на работодателя” и други информационни събития за търсещи работа лица, неактивни лица и работодатели.
 
Трудова борса помага на хора с ниска степен на образование

Модернизираните пакети са насочени към безработни младежи, лица над 50-годишна възраст, продължително безработни, с основно или по-ниско образование, с трайни увреждания, самотни родители и/или майки с деца до 5-годишна възраст и освободени затворници.