А данъците? НАП ще ви търси
А данъците? НАП ще ви търси / Дарик Бургас

Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите започна кампания с телефонни обаждания към фирми, които не са платили в срок своите данъчните задължения.

Във фокуса са повече от 500 фирми от Бургас и региона, а общата дължима сума е 6 200 000 лева. Те ще получат обаждане от данъчен инспектор с напомняне за неплатен в срок данък печалба.

Ако юридическите субекти не започнат погасяване, ще подлежат на принудително събиране. То включва запор на банкови сметки и движими вещи, възбрани на недвижими имоти и публична продажба на фирменото имущество.

От НАП Бургас коментират, че подобни кампании са ефективни, тъй като в повечето случаи телефонното обаждане е последвано от действия по внасяне на дължимите суми.