115 000 000 бюджет за Поморие
115 000 000 бюджет за Поморие / Пресцентър

115 000 000 лева, от които 27 000 000 собствено и 88 000 000 европейско финансиране. Такъв ще бъде бюджетът на Поморие, който днес беше обсъден на заседание на Общинския съвет.

Обектите от капиталовата програма, които ще се изпълнят през 2015 година там са на стойност 95 000 000 лева. Седем от тях ще бъдат с европейско финансиране. Предстои обществено обсъждане на бюджета.