ЮЗУ откри новата академична година
ЮЗУ откри новата академична година / netinfo
Новата академична година откри ЮЗУ „Неофит Рилски” в Благоевград. Тържествата по случай започването на учебните занятия бяха разпределени по факултети.

Стартът на учебната година във Филологическия факултет даде деканът Антони Стоилов. От името на целия преподавателски и административен състав той поздрави всички присъстващи първокурсници с началото на учебната 2008/2009 година.

„Това е факултетът с най-много специалности в университета. Всичките са акредитирани с най-високата възможна оценка, получена от Националната агенция по оценка и акредитация”, изтъкна деканът.

На церемонията по откриването присъстваха ръководителите на катедрите, преподаватели и административният състав. „Това са колеги, които знаят страшно много, не ги оставяйте на мира, що се отнася до това да изкопчите всичко онова, което те знаят. Това е ваше право, а тяхно задължение е да ви го дадат”, посъветва Стоилов първокурсниците.

След пожелания за успешна нова учебна година деканът, както и членове на факултетското ръководство връчиха официално студентските книжки на първокурсниците, приети във висшето учебно заведение с най-висок бал.