/ Община Банско
Втората национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините се проведе в Банско. Организирана от Националното сдружение на общините, повече от 150 общински ръководители и експерти обсъждаха националните политики в социалната сфера и обмениха добри практики.

Най-екстремната седмица в Банско идва скоро

Форумът премина с присъствието на заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова, изпълнителния директор на НСОРБ - Силвия Георгиева, и председателя на Националния алианс за социална отговорност Георги Георгиев. Домакинът, кметът Георги Икономов, откри събитието с пожелание за ползотворна работа.

„Зрелостта на едно общество проличава по отношението му към слабите членове на това общество. Банско има своите достойнства в тази сферата  - с 42 годишната си история и с 16 различни вида социални услуги успяваме да обхванем голяма част от нуждите, които имат хората в неравностойно положение.

За възрастните хора имаме домашен социален патронаж, проект „Топъл обяд”, Център за настаняване от семеен тип в село Места, както и центрове за стари хора във всички населени места в общината", заяви градоначалникът на Банско.

Кметът на Банско дискутира проблемите на общините на форум в Албена

"За децата с увреждания вече 20 години работи Дневен център „Здравец”, и четири защитени жилища. Центърът за социална рехабилитация и интеграция пък е предназначен за всички хора, които в някакъв момент от живота си имат нужда от специализирана подкрепа от и консултиране. При това напълно безплатно.

Функционира също дневен център за пълнолетни лица с увреждания. А най-новаторската ни услуга е създаването на социално жилище със специален статут. То е предназначено за плавно преминаване в реалния живот за потребителите на защитените жилища, които трябва да освободят мястото си. Така оказваме подкрепа към тези млади хора, в голямата си част напълно сами в живота”, допълни Икономов.

Участниците във форума посетиха на място голяма част от предоставяните социални услуги и се запознаха с условията там, както и с потребителите им.