Среща в Гоце Делчев за цената на водата
Среща в Гоце Делчев за цената на водата / Снимка: Маргарита Петкова
Росица Димитрова, управител на ВиК – Благоевград, се срещна с общинските съветници в град Гоце Делчев по тяхно настояване. Местните парламентаристи зададоха множество въпроси, основно свързани с двукратното повишаване цената на водата само в рамките само на няколко месеца и лошото качество на предлаганата услуга. 

Не прозвуча успокоително уточнението от страна на управителя на ВиК, че засега услугата, за която плащат жителите на града и общината, е по-ниска, защото все още няма изградена пречиствателна станция за отпадни води, а хората плащат само за доставка и канал. Цената на водата ще се увеличава до 2021 г. – не скри инж. Димитрова.

Среща в Гоце Делчев за цената на водата
Снимка: Маргарита Петкова


Въпреки многото въпроси и подробните отговори от страна на управителя на ВиК дружеството, по-голямата част от общинските съветници и гражданите, които присъстваха не останаха доволни от перспективата, а именно, че водата ще продължава да поскъпва.

Темата за скъпата вода в атмосферата на приближаващите европейски и местни избори се очертава като една от основните в политическите кампании, които предстоят. Хората не са убедени и нямат обяснение защо водата трябва да поскъпва.