ВЕЦ-овете в Пиринско спират работа
ВЕЦ-овете в Пиринско спират работа / netinfo
Басейнова дирекция – Благоевград направи предписание на собствениците на водноелектрическите централи в Пиринско за преустановяване на дейност поради понижаване нивата на реките в Западнобеломорския речен басейн.

След извършени проверки инспекторите установили, че минималните водни количества в реките не са достатъчни за работа на централите. На места има заплаха за биологичното разнообразие, свързано с водните обекти.

Продължават ежедневните проверки по реките. Нарушителите ще бъдат санкционирани по Закона за водите.