/ Снимка: Дарик, архив
Окръжна прокуратура-Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу А. А. за извършено от него престъпление по чл. 123, ал. 1, пр. 2 от НК - немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност - извършване на строително-монтажни работи, довело до смъртта на работник.

Съдят бивш служител на пощата в Ковачевица за присвоени 2691 лв.

През май 2013 г. дружеството спечелило поръчка за обект „Рехабилитация и доизграждане на В и К мрежа на територията, разположена в източната част на Банско“. Дейностите по него били по проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013.

Дружеството изпълнител било създадено от три фирми – „В. 98“ АД, „Б. С.“ АД и „Б.“ АД. В сключения помежду им договор те се споразумели „В. 98“ АД и „Б.“ АД да осигуряват изпълнението на необходимите строително-монтажни работи за реализация на проекта, а „Б. С.“ АД да изпълнява логистичното и административно обезпечаване на работния процес.

Предават на съд мъж от Благоевград, причинил смърт по непредпазливост

Обектът бил мащабен и сложен, обхващал много улици, като градът бил разделен на източна и западна част. Процедурата по започване на СМР, в частност изкопни работи, е посочена в Закона за устройство на територията и в договорите, подписани между главния изпълнител и подизпълнителите.

За технически ръководител бил ангажиран А.А., като му били предадени проектите на обекта за ул. „Баньо Маринов“. В изпълнение на възложените му функции, въпреки че не бил назначен като „технически ръководител“, той организирал закарването на багер в Банско и наел общи работници. Обяснил им, че ще се полагат тръби, уточнено било работното време и заплащане и обещано сключване на договори с тях в следващите дни.

На 22.04.2015 г., по указание на А.А., бил направен изкоп с багера, за да се открият тръбите и да се замери нивото. При направата му багерът скъсал съществуващия водопровод, след което аварията била отстранена.

На следващия ден изкопната дейност продължила. Работещите на обекта били без лични предпазни средства – каски, светлоотразителни жилетки и др. Почвата в този участък била земна с чакъли и валуни, с пясъчно-глинест запълнител.

Стените на изкопа били вертикални и без наклон. В него били спуснати две тръби, които следвало да бъдат свързани със съществуващите такива.

Осъдиха наркоразпространител от Разлог

В нарушение на нормативните изисквания А.А., изпълняващ функциите на технически ръководител, не указал да бъдат оформени откоси или да бъде укрепен изкопа, който бил с дълбочина повече от 1,5 м. Той разпоредил на работниците продължаване на дейността по изкопните работи, които изпълнили нареждането му.

Около 15:00 ч. се срутил вертикалният откос на изкопа, който затрупал копаещия с кирка работник – Н.Л. Въпреки незабавно предприетите дейности по разкопаването му, пристигналият на място лекарски екип констатирал смъртта му.

Предстои делото да продължи в съда.