Показваме на европейските партньори, че нямаме проблем с вътрешната сигурност и съдебната система
Показваме на европейските партньори, че нямаме проблем с вътрешната сигурност и съдебната система / netinfo
С приетия екшън план във връзка с очаквания доклад на ЕК и чрез законодателните промени, които ще приемем по определени структурни звена в министерството на вътрешните работи и съдебната система, ще покажем най-после на нашите европейски партньори, че вътрешната сигурност, общественият ред и правосъдието в България вече не са в дневния ред на Европейската комисия”. Това заяви на пресконференция в Благоевград заместник-председателят на ПП НДСВ Марина Дикова в коментар на дебатите и взетите решения на двудневното заседание на тройната коалиция на “Катарино”.

Според нея един от най-важните въпроси, съдържащи се във въпросния план, е работата на следователите. Няколко са били разискваните варианти следователите със солиден стаж и добър професионален капацитет да бъдат по-ефективно използвани, като най-сериозно е било обсъждането тяхната дейност да премине под шапката на прокуратурата. “Те ще си останат следователи, но ще имат доста по-сериозни разследващи функции”, обясни Дикова. Ако това стане, допълни тя, разследването ще бъде подкрепено от близо 600 човека с дългогодишен стаж и опит в системата.

Друг съществен въпрос, обсъждан на заседанието на коалицията, е свързан с промените в закона “Петканов” за имущество, придобито от престъпна дейност. “Целта е да се разширят правомощията на комисията “Петканов”, така че тя да има право да започне производства по отнемане на незаконно придобито имущество и преди да има влязла в сила присъда, което до този момент основно бави дейността й. Знаем, че предявяването на подобен иск зависи от наказателното дело, което понякога се бави по 3 и повече години”, каза още Марина Дикова.

На заседанието е взето и друго важно решение – да се ускори организацията и гледането на съдебните дела. С тази задача е нагърбена работна група, която да работи по промени в НПК. Очаква се тя да приключи работа до края на месеца.

По думите на Дикова предложението на НДСВ за излизане на ДОИ и ДОТИ от структурата на МВР и обособяването им в самостоятелна агенция е най-резонно и ще има най-добър ефект. Необходима е и спешна реорганизация на Главна дирекция “БОП”, която да работи в тясно сътрудничество с новата Държавна агенция по национална сигурност, убедени са от НДСВ.