Костадин Паскалев внесе предложение за продажба на Хляб и хлебни изделия
Костадин Паскалев внесе предложение за продажба на Хляб и хлебни изделия / netinfo
Кметът на Община Благоевград Костадин Паскалев внесе предложение в Общински съвет за продажба на 3 377 дяла от капитала на търговското дружество “Хляб и хлебни изделия” ЕООД.

Предложението предвижда минималният праг за закупуване да бъде 3 117 000 лева, като тук не се включва земята на “Хляб и хлебни изделия”, която е държавна собственост. Освен това от дружеството се изваждат и магазините на ул. “Тодор Александров”.

Условията за продажба на “Хляб и хлебни изделия” е фирмата да запази предмета на дейност поне за 5 години, с инвестиция от 1500 000 лева. Кметът предлага продажбата да се осъществи чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап.

Предложението относно продажбата на “Хляб и хлебни изделия” е изготвено въз основа на приватизационна оценка.