Консултативният съвет по туризъм заработи
Консултативният съвет по туризъм заработи / Дарик - Благоевград, архив

Консултативният съвет по въпросите на туризма в Благоевград сформира четири работни групи.

Първата група включва културно-исторически, религиозен и винен туризъм, втората- балнео, спа и уелнес туризъм, третата ще отговаря за зеления и спортен туризъм на територията на Благоевград, а четвъртата за конгресния и фестивалния туризъм.

Публично бе представен и проектът „In TourAct”, по който Благоевград и италианският град Лече са партньори. „Интегрирани планове за туризъм и превъзходство на Югоизточна Европа” е надсловът, под който се реализира проектът. Той е  финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество.

Стойността на проекта е 1 371 500 евро, а бюджетът за община Благоевград е 119 900 евро.

Партньори по него са италианската провинция Римини, община Лече, регионът на езерото Балатон в Унгария, община Дубровник в Хърватия, италианската провинция Кампобасо, община Кавала, Агенцията за икономическо развитие на Сараево, община Глина, Център за бизнес развитие град Крани, Словения и Западен район за развите в Унгария.

"Целта му е оптимизиране на туристическите услуги чрез интегриран подход в сектора. В резултат се очаква устойчив икономически растеж и повишаване на заетостта", обясни директорът на "Устойчиво развитие и евроинтеграция" Костадин Георгиев.

Консултативният съвет по въпросите по туризма в Благоевград бе учреден като активен обществен орган, който подпомага администрацията и Общинския съвет при взимането на важни за туристическата индустрия решения, в съответствие с приоритетите на маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните туристически ресурси и потребности, както и отчета за нейното изпълнение.