/ Маргарита Петкова
Като благодатна от финансова гледна точка оценява 2018 година кметът на Община Гоце Делчев - Владимир Москов. От публичния отчет, който направи кметът заедно с екипа си става ясно, че в развитието на общината през миналата година са вложени общо 33 356 378 лв., като 18 382 489 лв. са приходи за държавни дейности и 14 973 889 лв. - за общински дейности.
 
Ремонтират улици в селата Брезница и Мосомище

За образование в общината са използвани 15 159 649 лв., за здравеопазване - 1 072 886 лв. , за социални дейности - 2 524 788 лв., за култура - 891 015 лв. , за общи държавни дейности и издръжка на кметствата - 2 158 172 лв.
 
Основна част от разходите са свързани с  ремонт и изграждане на улична мрежа, ремонт и подмяна на ВиК мрежа, осветление на улици, дейности по озеленяване и чистота, като за всичко това са използвани 13 % от общинския бюджет или 3 730 869 лв.
 

Обновяват ученическия лагер в Попови ливади и вътрешното отделение на болницата в Гоце Делчев

Останалите 10.5% от средствата по бюджета са свързани с дейности по незаконно строителство и дейности на общинските предприятия "Синя зона", Гробищни паркове и Селскостопански и благоустройствени строежи. Това е общата бюджетна рамка, подкрепена с числа от главния счетоводител Антоанета Пенкова.
 
Доброволци засадиха 200 фиданки в квартал "Комсала" в Гоце Делчев (СНИМКИ)

През изминалата година община Гоце Делчев е приключила проекти, по които е получила европейско финансиране за общо 6 милиона лева. Започналите нови проекти за 2019 г., които са в процес на изпълнение са за 16.8 милиона лева, а тези, които предстоят за изпълнение са за около 3,25 милиона лева, уточни началникът на отдела по европейски проекти в общината Асан Имамов.
 
220 хиляди лева са постъпили в общинската хазна от над 500 сключени договора за наем на общински земеделски земи и около 550 хиляди лева - от разпоредителни сделки, отчете директорът по общинската собственост Благомир Томов, като допълни, че общината има достатъчно земеделски земи и парцели в регулация, които може да предложи за нуждите на гражданите.