Ремонтират улици в селата Брезница и Мосомище

/ Община Гоце Делчев
Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов подписа договор, с който започва изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в селата Брезница и Мосомище от община Гоце Делчев“. Проектът е на стойност 1 400 549,98 лева, като финансирането е 100 % безвъзмездно по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Обновяват ученическия лагер в Попови ливади и вътрешното отделение на болницата в Гоце Делчев

В рамките на проекта ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Брезница и Мосомище от община Гоце Делчев, в т.ч. улици и тротоари по  участъци от следните улици: в с. Мосомище - ул. "Струга", ул. "Пирин", ул. "Цар Самуил" и ул. Цар Симеон"; в с. Брезница, участъци на - ул. Христо Ботев, ул. „Яне Сандански", ул. Дунав, ул. "Гео Милев", ул. "Лозята", ул. "Свобода", ул. "Бърда", ул. "Теофик Хаджи".
 
Доброволци засадиха 200 фиданки в квартал "Комсала" в Гоце Делчев (СНИМКИ)

Общо в двете села ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на 2 159 метра улици и 4 416,1 кв.м. тротоари. Чрез реализирането на проекта ще се рехабилитира пътното платно, ще се подобрят транспортноексплоатационните качества на настилката, ще се изградят отводнителни съоръжения, ще се осигури възможност за удобно преминаване на хората по тротоарите, ще се възстанови маркировката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението.