Режим за потреблението на вода е въведен в община Лесичово, съобщиха от “Водоснабдяване и канализация” (ВиК) в Пазарджик.

Причината дружеството да въведе органичителната мярка е силното нарастване на консумацията на питейна вода за непитейни нужди, дължащо се на горещото и сухо време.

Въвеждат мерки за ограничаване на потреблението на питейна вода на места в община Плевен

По този начин ще се акумулира вода на водоемите над Церово и Лесичово за осигуряване на нормално водоснабдяване.

До нормализиране на ситуацията, в общината ще се спира водоподаването от 22:00 до 6:00 часа. От дружеството посочват още, че при незадоволителен ефект от нощния режим ще се въведе допълнително ограничение на водоподаването от 11:00 до 18:00 часа, с цел осигуряването му във вечерните часове. 

Припомняме, че частично бедствено положение заради липса на вода беше обявено в община Ракитово на 13 юли. Причината беше липса на нормално водоподаване до населението на града поради възникнала авария на силно амортизиран външен водопровод. 
Ралица Стефанова, БТА