/ iStock/Getty Images
Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова съобщи по време на парламентарния контрол, че Агенция "Пътна инфраструктура" е предприела действия за откриване на нова процедура за избор на изпълнител за проектиране и строителство на Западния околовръстен път на Пазарджик.

"Обществената поръчка е на етап изготвяне на документация за процедурата за възлагане и предстои обявяването й в най-кратки срокове", допълни министърът.

"Когато знаем точната дата за приключване на тази документация, всички ще я разберете", каза Комитова в отговор на уточняващ депутатски въпрос кога ще стане това.

Жители на Пазарджик с протест срещу прекратяването на изграждане на Околовръстен път

"Обществената поръчка за определяне на изпълнител за изработване на технически проект и инженеринг за западния обход на Пазарджик е прекратена на 22 юни тази година с решение на Агенция "Пътна инфраструктура", каза министърът.

Участниците в процедурата са отстранени на етап "разглеждане на техническо предложение", защото не отговарят на изискванията на възложителя, допълни тя.

Министърът съобщи, че с решение от 5 февруари 2021 г. на председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" е открита процедура за обществената поръчка за западния обход на Пазарджик. До 11 март 2021, когато е бил крайният срок за подаване на оферти, са били подадени 6 предложения.

Припомняме, че на 8 юли Жители на Пазарджик организираха граждански протест срещу прекратяването на процедурата за проектирането и изграждането на Западния околовръстен път.

Недоволните тогава блокираха за кратко кръстовищата на два от изходите на града, където трябваше да преминава трасето на околовръстния път.
БТА