/ iStock/Getty Images
Община Пещера продължава проекта “Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Пещера” до 10 декември.

Топъл обяд получават 210 потребители в три пункта – Пункт №1 гр. Пещера /в трапезарията на Домашен социален патронаж/, Пункт № 2 с. Радилово /Пенсионерски клуб/, Пункт № 3 с. Капитан Димитриево /.

Удължаването на срока за предоставяне на услугата стана възможно след предприетите действия от Общинска администрация и след сключването на допълнително споразумение към Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Агенцията за социално подпомагане.

Топъл обяд за възрастни, бедни и хора в риск осигурява общината в Габрово

Община Пещера предоставя и съпътстващи мерки на потребителите на услугата, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие за възможностите за ползване на други социални услуги, ползване на административни общински услуги, подпомагане достъпа до здравни и образователни услуги.

Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца.
 
Информационна агенция Фокус