/ iStock/Getty Images
Страните членки на ЕС през 2019 г. са внесли дрехи на стойност 154 милиарда евро – половината от тях (52% или €80 млрд.) са дошли от държави, които не са част от общността. Това сочат публикувани днес данни на Евростат. Според тях за последното десетилетие стойността на вноса на дрехи в ЕС се е повишила с 62 на сто.

Страните членки са изнесли дрехи за 115 млрд. евро, мнозинството от които за други държави от Евросъюза (69% или €79 млрд.).

Въпреки че търговията с текстилни стоки се е засилила значително през последното десетилетие, затварянето на фабрики и транспортните ограничения, свързани с коронавируса, може да се отразят на тази тенденция.

През миналата година Германия е била най-големият вносител (на стойност 19 млрд. евро) на дрехи в ЕС от трети страни. Следват Испания (13 млрд.) Франция (11 млрд.), Нидерландия (10 млрд.) и Италия (8 млрд.)

Китай е основният източник

Вносът на дрехи от страни извън ЕС е основно от Китай (23 млрд. евро или 29 на сто), Бангладеш (15 млрд., 19%) и Турция (9 млрд., 11%).

Италия е най-големият износител в ЕС

Сред страните членки Италия е изнесла дрехи на стойност 12 млрд. евро за страни извън ЕС през 2019 г. (34% от стойността на целия износ за трети страни) По този показател страната изпреварва Германия (6 млрд. евро, 16%), Испания (5 млрд. евро, 15%) и Франция (4 млрд. евро, 13%). 
БНР