/ iStock/Getty Images
Парламентът реши също, че поради императивната необходимост за защита на общественото здраве срещу COVID-19
Гръцкият парламент прие законодателни промени, с които въвежда задължение на заетите в здравеопазването и в социалните грижи да бъдат ваксинирани срещу COVID-19. Беше прието и изискване работещите да представят на работодателя си сертификат за ваксинация и/или удостоверение за преболедуване от коронавирус.

За промените гласуваха депутатите от управляващата Нова демокрация и от опозиционното Движение за промяна. Против бяха СИРИЗА, Гръцката комунистическа партия, Гръцко решение и МеРА25.

С измененията до 31 декември 2021 г. се въвежда задължение на заетите в публичния и в частния сектор да представят на компетентния орган или на работодателя си или цифров сертификат за ваксинация, или удостоверение, че са преболедували болестта.

Парламентът реши също, че поради императивната необходимост за защита на общественото здраве срещу коронавирус трябва да се ваксинира целият персонал (лекари, санитари, медицински сестри, администрация и помощен персонал) на частните, държавните и общинските институции за грижа за възрастни хора и хора с увреждания, на частните и публичните структури в здравеопазването (диагностични и рехабилитационни центрове, клиники, болници, структури на първичната медицинска помощ и др.) и всички служители на спешната помощ.

Изключение от задължението за ваксинация се допуска за онези, които са преболедували COVID-19 през последните шест месеца, както и лицата, които по доказани здравословни причини не могат да бъдат ваксинирани.

Заетите в службите за социални грижи трябва да си поставят първата доза от ваксините най-късно до 16 август, след което да завършат ваксинационната си процедура. За персонала в системата на здравеопазването този срок е 1 септември.

Работодателят е длъжен да не позволява служителите, които не се съобразят с тези изисквания, да изпълняват функциите си и е освободен от задължението да им изплаща трудово възнаграждение за срока на действие на закона. Работодателите могат да наемат на срочни договори заместващ персонал.