/ iStock/Getty Images
Мнозинството от гражданите на ЕС подкрепят по-голям европейски бюджет, който да бъде отпускан, само ако националните правителства прилагат принципите на правовата държава и демокрацията. Това се посочва в съобщение на Европейския парламент по повод проучване на общественото мнение.

Данните показват, че за европейците основна грижа са здравето, икономическото възстановяване и изменението на околната среда.

Голямо мнозинство от гражданите се опасяват от пряко въздействие от пандемията от Ковид-19 върху тяхното лично финансово положение, или вече са пострадали. Общо 39 на сто заявяват, че кризата вече е оказала въздействие върху техните лични доходи, а 27 на сто очакват това да се случи. Едва 27 на сто очакват пандемията да не окаже въздействие върху техните лични доходи. В 20 държави мнозинството е на мнение, че кризата вече е оказала въздействие върху техните лични доходи.

Две трети от отговорилите (66 на сто) са съгласни, че ЕС трябва да разполага с повече правомощия за справяне с подобни кризи. Пълният доклад от проучването ще бъде представен в началото на ноември, се уточнява в съобщението.
БТА