Европейският съюз е в процес на обсъждане на документ, предлагащ на държавите доброволно да преместват минимум 5000 или 10 000 мигранти годишно, съобщи „Политико”.

Предложението се изготвя от Чешката република, която в момента е ротационен председател на ЕС. С дата 20 октомври т.нар. дискусионен документ има за цел да проучи позицията на членовете на ЕС и все още не е достигнал до постоянните представители в Брюксел. Но той може да представлява потенциален компромисен подход по тема, която отдавна затруднява членовете на ЕС.

Всъщност реформирането на правилата на ЕС за предоставяне на убежище е един от най-спорните въпроси в блока след миграционната вълна през 2015 г.
Основен източник на търкания е въпросът как да бъдат премествани търсещите убежище, които пристигат на границите на ЕС. Предишните опити за създаване на задължителна система за разпределение така и не успяха да напреднат, главно поради съпротивата на централноевропейски държави като Унгария и Полша.

В документа, озаглавен "Пътят напред по отношение на солидарността на ЕС в областта на миграцията и механизма за реакция при кризи", чешкото председателство пише, че държавите-членки "се приканват да обмислят" минимален годишен праг за доброволно преместване. Като възможни варианти се предлагат 5 000 или 10 000 души, но се оставя открита възможността Европейската комисия да увеличи броя им.

Изрично се подчертава, че ангажиментите ще бъдат доброволни.

Предложението се вписва в рамките на "гъвкавата солидарност", която позволява на всяка страна да реши дали да приеме търсещите убежище или да предложи финансова помощ на държавите, изправени пред миграционен наплив.

Съгласно действащото законодателство, търсещите убежище са длъжни да подадат молбите си в първата държава от ЕС, в която стъпят. Ако след това се преместят в рамките на ЕС, тези мигранти могат да бъдат изпратени обратно в първата страна от ЕС. Но вече се обмислят изключения за държавите, изправени пред голяма миграционна вълна. В документа се запазва възможността за въвеждане на тези изключения, ако Комисията не може да намери достатъчно доброволци, които да приемат желания брой търсещи убежище.

Според служител на ЕС досега средиземноморските държави, които са основната точка за достъп до ЕС за мигрантите, пристигащи от Африка и Близкия изток, са приветствали чешкото предложение. Но страни като Белгия или Нидерландия - желани места за придвижване след влизане в ЕС, са по-малко благосклонни.

Техническите обсъждания на документа ще продължат до края на ноември, когато длъжностните лица ще решат дали да издигнат предложението.
БГНЕС, Политико