/ Gulliver/Getty Images
Европейската комисия представи предложения за разширяване на правата на пътниците, като се предвижда подобряване на възможностите за обезщетение, когато са отменени пътувания, осъществявани с различни видове превозни средства.

ЕК предлага да се изяснят правилата за възстановяване на разходи, когато полети или пътувания с различни видове превоз са платени чрез посредник и след това са били отменени. Предвижда се тези пътници да получават по-добра информация в реално време, например за закъснения и отменени полети.

Европейските правила вече защитават правата на пътуващите със самолет, влак, кораб или автобус. Промените се предвижда да дадат право и на пътниците с няколко вида превоз да бъдат пренасочени при пропуснати връзки.

ЕК предлага също сумите по провалени пътувания, платени чрез посредник, да бъдат възстановявани в срок от 14 дни. За тази цел се предвижда посредниците да получават обратно платените към превозвача суми в срок до една седмица. Като допълнително ново условие е предложено предварителните плащания за пътувания чрез посредник да не надвишават 25 на сто от крайната обща стойност на пътуването. Предвижда се изключение, когато дружеството посредник трябва да предплати цялата стойност на самолетен билет предварително. Дружествата няма да могат да изискват общото плащане по-рано от 28 дни преди началото на пътуването, предвижда комисията.

На пътниците, на които се предлага обезщетение с ваучери, ще трябва да бъде обяснявано, че имат право на възстановяване на платената сума за неосъщественото пътуване. Ако ваучерите не бъдат използвани преди да изтече валидността им, сумите ще трябва да бъдат автоматично възстановявани.

Около 13 милиарда пътници годишно се придвижват в ЕС със самолет, влак, автобус или ферибот. Очаква се тази бройка да достигне 15 милиарда души до 2030 г. и почти 20 милиарда до 2050 г.
БТА