Дания ще унищожи 17 милиона норки във фермите заради мутация на коронавируса. Здравните власти са открили щамове на опасния вирус при животните, които се предават и на хората, съобщи NOVA.

Тези щамове показват намалена чувствителност към антитела, което потенциално намалява ефикасността на бъдещите ваксини.

Дания е най-големият производител на кожи от норки в света.
NOVA