/ iStock/Getty Images
Експерти от института по биорганична химия на Руската академия на науките разработиха култура от миши клетки, способни да произвеждат големи количества антитела към един от ключовите протеини на коронавируса, съобщи ТАСС.

Антителата са потенциално подходящи за лечение на Covid-19 и за използване в диагностични системи. Описание на тази клетъчна култура е публикувано в статия в електронната библиотека bioRxiv.

"Създадохме ново моноклонално антитяло, което може да се използва както за изследване на SARS-CoV-2, така и за създаване на диагностични системи и терапии, които могат да помогнат на пациенти с Covid-19. Основното предимство на нашите антитела е, че те могат да бъдат произведени в почти неограничени количества за много малко средства", пишат изследователите.

За шест месеца биолози от цял свят откриха десетки различни антитела, които могат да се свържат с ключова част от коронавируса, така наречения S-протеин, който участва пряко в заразяване на клетките. Такива молекули могат да бъдат използвани както за лечение на Covid-19, така и за определяне на следи от вируса в човешкото или животинското тяло.

Руската клетъчна култура е хибридна - клетъчна линия, получена след сливане на определени видове туморни клетки и В-лимфоцити, които могат да произвеждат антитела. Тази процедура позволява на "хибридните" клетки да се разделят неограничен брой пъти и масово да произвеждат антитела, което се използва широко при производството на моноклонални антитела.

За да създадат такива клетки, учените първо са подготвили голям брой копия на RBD протеина, ключов фрагмент от S-протеина, който директно се свързва с ACE2 рецептора на повърхността на човешките клетки и помага на коронавируса да влезе в него. След като получили тези молекули, биолозите ги инжектирали в тялото на няколко мишки и изчакали формирането на имунен отговор.

Руските учени са получили повече от 100 вариации на хибрида, произвеждащ антитела.
БТА