/ Кюстендил
Гарантирана европейска подкрепа за всеки земеделски производител и преработвател от община Кюстендил - това е един от акцентите в програмата ни, земеделието винаги за нас е било приоритет и се гордеем с това, което Кюстендил постига в този сектор. Това заяви Петър Паунов, кандидат за кмет и водач на листата на Местна коалиция ГЕРБ, СДС, ВМРО-БНД, ЗНС, Обединени земеделци.

Голямата крачка, която ще направи Кюстендил през следващата година - в началото на новия програмен период, е това, че населените места от Община Кюстендил ще бъдат включени в Програмата за развитие на селските региони и мерките по тази програма ще станат достъпни и за нашия район - както за подобряване на инфраструктурата, така и във връзка с осигуряването на субсидия за всеки земеделски производител, и като възможност всеки да получи необходимата техника за отглеждане на своята качествена продукция, и - разбира се, по отношение на инвестициите в нови преработвателни мощности. Ключовата ни задача за следващото лято е, повече от 10 000 тона нова земеделска продукция в региона да може да бъде преработена и изкупена на по-висока цена.

Как може да бъде постигнато това, обясни Димитрина Христова - директор на Областна дирекция “Земеделие”, кандидат за общински съветник от листата на Местна коалиция ГЕРБ, СДС, ВМРО-БНД, ЗНС, Обединени земеделци.

Мярка 4 от Програмата за развитие на селските региони, по която кюстендилци вече могат да кандидатстват, предвижда инвестиции в материални активи в селското стопанство и включва: инвестиции в земеделски стопанства, чрез обновяване и развитие на материалните мощности в стопанствата, с цел повишаване на конкурентоспособността на производителите на земеделска продукция и модернизация на производството. Втората подмярка включва инвестиции в преработката и маркетинга на селскостопанска продукция, с цел повишаване на конкурентоспособността на преработващите предприятия и създаването на къси вериги за доставка. По тази мярка може да се изграждат нови сгради, да се санират съществуващи, да се закупят техника и съоръжения.

Като съвременното лице на земеделското предприемачество представи Петър Паунов настоящия зам.-председател на Общинския съвет в Кюстендил и земеделски производител Ангел Ангелов, кандидат за общински съветник от листата на Местна коалиция ГЕРБ, СДС, ВМРО-БНД, ЗНС, Обединени земеделци.

Като наш основен акцент присъства и задачата по обучението на нови кадри в областта на земеделието - както знаете в Кюстендил има създадена много добра основа за такова обучение. Водили сме разговори с преподаватели от страната, както и с местни преподаватели, специализирани в тази област, колеги от сектора земеделие са изявили желание да влязат в училищното настоятелство на селскостопанския техникум и по този начин да го подпомогнем и да стимулираме нашите деца да изучават не само традициите, но и новите, прогресивни методи в селското стопанство. Имаме - като земеделски производители, и безрезервната подкрепа на общинската администрация.

Включването на населените места от община Кюстендил в Програмата за развитие на селските райони, което е резултат от сериозните усилия на кметския екип и общинската администрация, е още една много голяма подкрепа за земеделските производители. Благодаря на колегите за това, коментира Адела Димитрова - председател на ПП Обединени земеделци - Кюстендил, земеделски производител и кандидат за общински съветник от листата на Местна коалиция ГЕРБ, СДС, ВМРО-БНД, ЗНС, Обединени земеделци.
Беше огромен проблем това, че всички земеделски производители от нашия район нямаха възможност да се възползват от възможностите на Програмата за развитие на селските райони, коментира и Валери Йовев - земеделски предприемач и кандидат за общински съветник от листата на Местна коалиция ГЕРБ, СДС, ВМРО-БНД, ЗНС, Обединени земеделци. Много хора се опитваха да кандидатстват, особено по мярката за иновации и нови технологии, машини и съоръжения, но само защото населените места от община Кюстендил са изключени от тази програма, автоматично това класира кандидатите от нашата община много назад - практически ги изключва от възможността да участват с проекти за финансиране. Даденото от премиера обещание - населените места от община Кюстендил достъп до програмата, ще даде тласък за развитие на селското стопанство в нашия район за да може и местните земеделски производители да кандидатстват при равни условия с колегите си от цялата страна и да няма деление на „градски“ и „селски“ общини.
 
В заключение Петър Паунов заяви: „Нашите цели са: европейски пари за всеки земеделски производител от община Кюстендил, нови преработвателни мощности в областта на земеделието и разширяване на съществуващите. Благодарим на всички инвеститори, които работят и за усилията, които положиха. До 3,5 млн. лева ще може да кандидатства всеки един от екипите през следващия програмен период. Съобщаваме го, защото имаме постигната договореност и конкретно поет ангажимент от правителството и лично от премиера Борисов за включването на община Кюстендил в тази програма. Имаме поет личен ангажимент за подкрепа и от председателя на ЕНП Жозеф Дол, който може би много малко хора знаят, преди да стане европейски политик, в родната си Франция е бил фермер и кмет на малко населено място и е наясно с проблемите на всеки един човек, на който поминъкът му е земеделието. Това са хората, които гарантират, че Кюстендил ще бъде част от тази европейска програма и всички тези средства, предвидени за българското селско стопанство, ще бъдат достъпни и за хората от община Кюстендил, както са достъпни на национално ниво и в другите европейски страни“.

Местна коалиция ГЕРБ, СДС, ВМРО-Българско национално движение, Движение България на гражданите, Земеделски народен съюз, Обединени земеделци

Официален сайт на коалицията

Facebook страница на коалицията

кюстендил
Дарик- Кюстендил

101. Петър Георгиев Паунов
102. Михаела Ясенова Крумова
103. Иван Манолов Андонов
104. Красимир Любомиров Петров
105. Георги Петков Петров
106. Спиридон Драганов Лещански
107. Анелия Знаменова Любенова-Мандалска
108. Мая Боянова Станойкова-Илиева
109. Бойко Недялков Недялков
110. Ясен Георгиев Ангелов
111. Асен Иванов Динчев
112. Румен Кирилов Гогов
113. Георги Йорданов Джоглев
114. Борислава Христова Иванова
115. Валери Томов Янев
116. Юлияна Димитрова Божилова
117. Чавдар Тончев Ненов
118. Иван Денчев Коларов
119. Ангел Борисов Ангелов
120. Радостина Йорданова Васева
121. Димитрина Георгиева Христова
122. Адела Руменова Димитрова
123. Радослав Димитров Джонев
124.Георги Емилов Бакалски
125. Маргарита Исталиянова Вангелова
126. Владислав Руменов Паунов
127. Реонита Иванова Йорданова
128. Валери Миланов Йовев
129. Доц. д-р Бойко Костадинов Соколовски
130. Росен Асенов Димитров
131. Йордан Иванов Ангелков
132. Йордан Георгиев Петров
133. Петър Николов Петров
134. Петя Иванова Христова
135. Милен Благовестов Порожанов
136. Луиза Огнянова Базовичка
137. Камелия Уралова Асенова

Купуването и продаването на гласове е престъпление!