Красимир Костов
Красимир Костов / Пресцентър ПП
Твърдението, че община Шумен към края на 2015 г. е в нестабилно финансово състояние и дори е фалирала не е истина, каза Красимир Костов в отговор на въпрос, зададен при среща с граждани.
 
През целия 8-годишен период на управление общината е финансирала 80% от общия обем на разходи със собствени приходи, като е увеличила размера им с 6 000 000 лв. Бюджетното салдо е било положително през целия период; няма просрочени задължения в края на втория мандат; размерът на дълга и погашенията са съобразени с равнището на приходите и разходите по бюджета.
 
По време на управлението си като кмет на община Шумен съм бил отличаван два пъти кмет на годината от Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) за най-добре работеща община в България с европейски проекти. Реализирани са проекти на стойност 240 000 000 лв. Асфалтираха се основните транспортни улици на Шумен с облигационен заем и ще го направя отново, като този път ще преасфалтираме улиците в кварталите и основните улици в селата. Необходим е финансов ресурс от 15 000 000 лв.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!