Големият духовен учител Петър Дънов предсказва редица исторически събития и научни открития.

"След войната ще се заговори за Съединени Европейски щати и тази идея ще се осъществи. След 100 години ще намерите Европа съвсем друга. Границите ще бъдат премахнати и ще се създадат други отношения между народите и човеците".

"Една кутия може да ви разправи всичко, което се върши вън от България. Не само ще чувате какво правят хората в далечни страни, но и в скоро време ще можете да виждате какво правят те в най-отдалеченото кътче на Земята".

"Майката да възпитава детето си още в утробата, а не след раждането. Тогава то не е така възприемчиво".

Безценните съвети на Учителя Петър Дънов

Учителят предрича бъдещи природни бедствия, спасяването на българските евреи, предстоящите войни и техните развои.

Петър Дънов е сред най-ярките личности в българската история и духовна култура. Той е наричан от последователите си Учителя или Беинсá Дунó. Основател е на религиозно-философско учение, което се самоопределя като „езотерично християнство“ . Това учение в България е известно под името дъновизъм