Намаляват водолюбивите птици в Шумен
Намаляват водолюбивите птици в Шумен / снимка: Sofia Photo Agency, архив, Надя Коцева

Видовото разнообразие и числеността на водолюбивите птици в Шуменско са намалели спрямо 2011 година, сочат резултати от преброяването на водолюбивите птици в цялата страна през януари.

От РИОСВ-Русе пък са констатирали, че къдроглавите пеликани не са се установили на обичайните места за гнездене.

В преброяването участваха експерти от РИОСВ съвместно с орнитолози от Българско дружество за защита на птиците. В рамките на цялостната контролна дейност на регионалните инспекции по околната среда и водите през януари общо за страната са проверени 652 обекта, като са извършени 769 проверки.

За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 450 предписания. Съставени са 45 акта, от които 12 са за неизпълнение на дадени предписания. Издадените през месеца наказателни постановления са 86 на обща стойност 197 200 лв. За увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми са наложени 35 санкции, като постъпилите суми по наложени санкции са 195 490 лв.