Министър Желев открива обновена клиника в „Майчин дом”
Министър Желев открива обновена клиника в „Майчин дом” / снимка: Sofia Photo Agency

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев ще открие обновена клиника „Майчин риск” в Специализираната болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Майчин дом”.

Средствата за ремонта на стойност 250 000 лв. са осигурени по проект „Красива България”, Министерството на здравеопазването и СБАЛАГ „Майчин дом”. Клиниката „Майчин риск” е специализирана за наблюдение и лечение на високорискови бременни жени с различни усложнения на бременността.

Всяка година през лечебното заведение преминават около 1800 бременни жени.